VVS konsulter

Hitta VVS konsulter till bygget

Hitta VVS konsulter till bygget

VVS projektering är en viktig del i ett byggprojekt  och innefattar hela inomhusklimatet med värme, kyla, ventilation med mera. För att säkerställa behovet krävs det att beräkningar och handlingar stämmer exakt redan från början. Därför är det viktigt att redan tidigt i ritprocessen ta hjälp av VVS konsulter. För att man ska kunna säkerställa ett gott inomhusklimat måste systemet även gå att justera, serva och underhålla. 

Det finns tyvärr VVS konsulter som slarvar och använder sig av mer standardiserade beräkningar, vilka ofta leder till onödigt tilltagna system och stora energikostnader. Skickliga VVS konsulter har i stället ett hållbarhetsperspektiv i sitt arbete, för att minska belastningen på miljön, men även för att kunna erbjuda ett sunt och välfungerande inomhusklimat. De arbetar med programvaror och verktyg som uppfyller branschkraven och som kan göra exakta beräkningar så systemet anpassas precist till byggnaden. Ett rätt tilltaget VVS system är också bra för miljön.

 

 

Erfarenhet och miljötänk är ett måste

Det är viktigt att VVS projekteringen blir rätt från början då det är dyrt att ändra ett VVS system i efterhand. Inte sällan kan det leda till försenad inflyttning och att lokaler inte kan tas i bruk och med merkostnader som följd. Det är därför det är så viktigt att man väljer rätt VVS konsulter till byggprojektet. Man ska alltså inte bara gå efter pris, utan även ta hänsyn till referenser och tidigare uppdragsgivare, men det måste även finnas ett miljötänk. Det kan också vara bra att kontakta referenser och ställa relevanta frågor för uppdraget.

Det är viktigt att man skriver ett ordentligt kontrakt med de VVS konsulter som man väljer att anlita. I det ska det stå specificerat vad som ska göras och hur mycket det kommer att kosta. Det bör också stå när det ska vara färdigt och vad som gäller vid eventuella förseningar och felberäkningar.