kemikalieskåp

Tips inför beställning av kemikalieskåp

Tips inför beställning av kemikalieskåp

Att förebygga arbetsskador och olyckor är väldigt viktigt, och därför ska man förvara skadliga kemiska och biologiska ämnen i särskilda kemikalieskåp. Det är även viktigt att all kemi i skåpen märks enligt de anvisningar som finns på förpackningen. Man måste vara noga med vilken kemi man förvarar tillsammans, men även tänka på att kemi inte får förvaras tillsamman med gasflaskor eller annat brännbart material. 

Det finns en hel rad olika regler att tänka på vid förvaring av kemi i kemikalieskåp, som exempelvis att syror och baser inte ska förvaras tillsammans. Det samma gäller starka syror och organiska ämnen. Naturligtvis ska kemikalierna vara förslutna med lock. Detta kan betyda att man ibland måste ha mer än ett kemikalieskåp då viss kemi inte kan förvaras tillsammans.

 

Viktigt att ta reda på fakta om de olika kemikalierna

Innan man beställer ett kemikalieskåp så finns det en hel del saker att fundera över. Att studera de olika kemikaliernas säkerhetsdatablad gör att man får reda på hur de bäst och säkrast ska förvaras enligt riktlinjer och rekommendationer. Det finns särskilda kemikalieskåp som är gjorda för förvaring utomhus i de fall då verksamheten kräver detta. Det finns självklart även kemikalieskåp i olika storlekar beroende på den mängd som man vill förvara. Också konstruktionen på skåpen kan se olika ut med både lådor och skåp.

Särskilda säkerhetsanordningar vid läckage

Inte sällan behöver man förvara öppnade förpackningar och då bör helst kemikalieskåpet vara ventilerat med en fläkt eftersom gaser och ånga kan läcka ut ur förpackningarna. Ska man förvara frätande ämnen i kemikalieskåpet så måste det vara försett med ett uppsamlingskärl utifall ett läckage skulle uppstå. Används skåpet flera gånger dagligen så kanske man även ska ha ett skåp som är ergonomiskt i rätt höjd. Många olika exempel på kemikalieskåp hittar du hos https://se.vwr.com/store/category/forvaringsskap/589131.