Stamspolning

Spola rent husets stammar

Spola rent husets stammar

På filmer kan man ibland få se hur man mer eller mindre kastade ut sitt avfall genom fönstret och ner på gatan. Det är lång väg från dagens liv där det snabbt blir en konflikt i familjen om någon glömt använda toalettborsten vid utfört besök. Så tanken kan svindla när man funderar över hur det kunde vara att leva förr.

Och om man någon gång använder sig av de tillfälliga toaletterna på rastplatser, marknader, konserter med mera så får man en inblick i hur utedassen var att använda. Med kanske skillnaden att dåtidens utedass var något som man fick besöka även mitt i natten och mitt i vinterstormen. Då kanske man får en känsla av att det inte är så tokigt att leva på tvåtusentalet ändå.  

 

Tömma och förflytta

En annan variabel när det gällde forna tiders avfallshantering är att allt avfall skulle tömmas och förflyttas till en slutstation. Vilken den nu var. Och tänker man på avfallet från toaletten så är det knappast något vi har användning av. Det avfall som man med fördel kan använda till gödning är nämligen det som kommer från växtätare. Inte köttätare.

Så hanteringen var i sig ibland ett bekymmer där man inte alltid hade så bra lösningar. Det gjorde förstås att man hade ett bra förhandlingsläge som avfallsarbetare. Och historiskt har det vid några tillfällen varit mycket framgångsrikt att strejka när man har ett yrke som snabbt påverkar hela staden.  

 

 

Vatten är bra att ha

Ett fantastiskt hjälpmedel är vatten. Det är inte bara något som man behöver för att kunna överleva utan det är även mycket bra när det kommer till rengöring. Därför är det hett vatten som man med hjälp av en maskin använder sig av för rengöring av avloppssystemet. Det behövs inga medel eller väldigt långa borstar. Bara riktigt varmt vatten med ett mycket högt tryck.