Hyra Skyltar

Skyltar som ger anvisning

Skyltar som ger anvisning

Skyltar ska i första hand ge information till förbipasserande. De flesta skyltar är permanenta, och anger exempelvis att här finns en parkeringsplats, här får man bara köra 40 km i timmen, och här finns en toalett. Välbekanta symboler från trafikmärken möter oss på många skyltar. Men ibland är skyltningen av tillfällig sort, som exempelvis när det anordnas event eller när ett byggprojekt är på gång och ett område är avspärrat så länge arbetet pågår där. Man behöver inte tillverka sådana skyltar själv, utan man tar då kontakt med någon som har dem för uthyrning. Länktips: http://www.hhrental.se/

 

Många event i Stockholm

I en storstad kan man arrangera konserter utomhus, eller anordna andra aktiviteter, som kanske kräver att ett område spärras av eller inhägnas. Det kan vara en teater för barn, en varumässa eller hundutställning som ska vara ett event utomhus. Då kan man till exempel googla på Hyra Skyltar i Stockholm, så kan man enkelt hyra de skyltar för den tid man behöver. Det kan vara anvisningar om parkering, tillfällig hänvisning för gående eller någon annan skylt. Det finns stora skyltar där foten väger flera hundra kilo, och det finns små skyltar som är lätta att flytta och ta med sig. Det finns skyltar för både små och stora event.

 

 

Skyltar vid ombyggnad eller reparation

När ett tillfälligt jobb ska göras, till exempel på gatan eller en trottoar, kan man också avgränsa området med avspärrningsanordningar och skyltar. Då gäller det många gånger främst att skydda arbetare från att bli påkörda av passerande fordon. Förutom att hyra själva skylten, kan man också hyra avspärrningsmaterial, som exempelvis galler och stängsel, eller s.k. suggor av betong att ställa som trafikhinder. Kontakta ett företag som hyr ut skyltar och prata med dem om vad du behöver för att tillfälligt kunna spärra av ett område i Stockholm.