Omrörare Göteborg

Omrörare i Göteborg håller cementen igång

Omrörare i Göteborg håller cementen igång

editorial

Att jobba med cement är en stor utmaning av flera orsaker. Främsta utmaningen är att se till att den aldrig står still, för annars stelnar den. En annan utmaning är att se till att cementen inte blir för varm under hanteringen – av samma orsak. Detta gör det svårt att jobba under heta sommardagar i Sverige. 

När det blir för varmt måste man använda olika kylaggregat samt dumpa is på cementen för att den ska hålla sig under 36 grader. Cementen får inte börja stelna förrän det är meningen. Börjar den stelna för tidigt kan rör och pumpanordningar – som transporterar cementen – sätta igen och hela systemet gå sönder.

Omrörare ser till att cementen inte stelnar

I Göteborg är det ständigt byggen på gång, och nästan alla använder cement när grunder ska gjutas. Resten av byggnaders beståndsdelar brukar tillverkas på annat ställe och transporteras till byggplatsen. Men grunden måste till hela eller vissa delar gjutas på plats.

Det är skickliga hantverkare som handhar materialet så att det börjar stelna först när det är meningen. Så det är alltså pumpar och omrörare i Göteborg som används för att hålla cementen igång tills det är dags. 

image

Omrörare i fabrik och på plats

Cement tillverkas inte på plats utan i särskilda fabriker, från vilka de transporteras. Ni har säkert sett dessa lastbilar på motorvägarna som baktill har en stor trumma som hela tiden roterar. Det är cement som är redo att användas, och som är på väg till en byggarbetsplats där en grund håller på att gjutas. 

Om det är ett stort bygge som ska genomföras kan man sätta upp en tillfällig cementfabrik, för att minimera riskerna kopplade till att transportera våt cement långt. Cementen måste ständigt hållas i rörelse och ha låg temperatur. Är du nyfiken på omrörare som används till detta kan du titta in på: https://www.pump-pyrolysteknik.se/omrorare-goteborg/.