avloppsanläggningar

Minireningsverk är populära vid nya avloppsanläggningar

Minireningsverk är populära vid nya avloppsanläggningar

Runt om i landet så är det många nya avloppsanläggningar som installeras eftersom det finns nya krav från kommunen som ska följas. De gamla anläggningarna duger helt enkelt inte. En gammal anläggning kunde bestå av enbart en slamavskiljare och sedan ett rör ut i ett dike och detta är ur miljösynpunkt förfärligt dåligt.

Med denna gamla metod så går vattnet ut i marken utan att ha blivit ordentligt filtrerat först. Smutsigt vatten kan spridas i marken och även hamna i närliggande vattendrag. För att skapa en tryggare miljö för både människor och djur så finns det nu nya krav som man måste följa. Är man osäker på vad som gäller så bör man kontakta sin kommun och få information om hur nya avloppsanläggningar ska se ut.

 

 

En smart lösning för att rena avloppsvattnet

För att se till att de nya kraven följs så är det mycket populärt att använda sig av minireningsverk. De ser till att vattnet filtreras noggrant innan det åker ut i marken. De små reningsverken är mycket smidiga och är en smart lösning på problemet med undermåliga avloppsanläggningar.

Men en sak man ska ha i åtanke är att det finns många olika sorters reningsverk som fungerar olika bra beroende på vilken miljö de befinner sig i. För att få rätt reningsverk så gäller det att ta hjälp av kunniga inom detta område så man slipper eventuella problem som kan komma i framtiden.

Tekniken går framåt hela tiden och det finns nu väldigt bra reningsverk på marknaden som lätt gör att man uppfyller de nya kraven. Ett problem som har funnits tidigare med reningsverk har varit att om man inte använder avloppet regelbundet så kan det innebära problem för reningsverket. Men nu är det möjligt att köpa reningsverk som tål uppehåll som man har till exempel i sitt fritidshus.