Ventilation Södertälje

Förbättra din ventilation i Södertälje

Förbättra din ventilation i Södertälje

Det är viktigt för kroppen att få en bra syresättning, och då krävs det att luften är ren och utan onödiga föroreningar. För att få den bästa möjliga luften att inandas så krävs det att en kontroll utförs av ventilationssystemet, för att på så sätt veta var det finns eventuella problem. De problem som kan uppdagas är att genomströmningen av luft inte är tillräcklig eller att filtren i systemet bör bytas ut.

Behöver du hjälp med din ventilation i Södertälje så tveka då inte att kontakta din lokala servicefirma. Kontrollen som utförs kallas för OVK-besiktning och det står för Obligatorisk Ventilationskontroll. Som namnet lyder så är denna kontroll obligatorisk och den ska göras regelbundet om det är fler än två hushåll i fastigheten.

Hur fungerar en besiktning?

En OVK-besiktning utförs alltid i en ny byggnad innan ventilation sätts i bruk och sedan är det en återkommande kontroll. Enda undantaget är om det är en villa med en familj eller högst två, då behövs inga regelbundna kontroller. Är det en kontorslokal så ska besiktningen göras vart sjätte år och om det är en vårdlokal så ska den göras vart tredje år. 

Vid en OVK-besiktning så är det en kontrollant som kommer ut för att besiktiga byggnaden och föra ett protokoll som sedan lämnas till kommunen. Protokollet innefattar det resultat som kontrollanten kommit fram till och visar exakt var felen finns. Det som undersökningen omfattas av är de olika delarna av ventilationssystemet och hur de fungerar. Man ser över systemet så att det stämmer överens med de föreskrifter som gjordes när man gjorde den första besiktningen. 

Kontrollanten undersöker också om det är möjligt att minska på energiförbrukningen samtidigt som inomhusklimatet befinner sig i bästa möjliga skick. Med en OVK-besiktning kan du få en renare luft och en möjlighet till mindre energiförbrukning. Det är viktigt att kontrollen genomförs.