bouppteckning

Få hjälp med bouppteckning i Sölvesborg

Få hjälp med bouppteckning i Sölvesborg

När en person går bort lämnar den saker, hem och ibland även pengar och skulder efter sig. Allt detta måste tas omhand och sammanställas i en bouppteckning. Vid ett dödsfall blir personer som sambo, make, maka, familj, släktingar eller testamentstagare dödsbodelägare. 

Dödsbodelägarna har som uppgift att tillsammans förvalta dödsboet och bestämma vad som ska göras med exempelvis fastighet, värdepapper, avsluta bankkonton etc. Man kan välja att endast en person representerar dödsboet, men då måste först en skriftlig fullmakt upprättas av övriga dödsbodelägare.

Vid en bodelning ska dödsboets skulder också betalas och dras då från de tillgångar som finns. Först därefter kan arvet delas enligt testamente, eller de som enligt lag är ägare till dödsboet, som maka, make, sambo, barn eller andra släktingar. Man måste också upprätta ett arvskiftesavtal där det står hur arvet fördelas så att dödsboet sedan kan avvecklas. Bouppteckningen måste också skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. 

Be om prisuppgift först

Beroende på hur stort och omfattande dödsboet är kan det ibland vara bättre att ta hjälp utifrån av en boutredningsman. Då minimerar man även risken för jobbiga konflikter som annars lätt kan uppstå vid bodelning. Ibland kan det också vara svårt för någon som inte är van att överblicka dödsboet, särskilt om det finns värdepapper, mark och fastigheter. Då lönar det sig verkligen att ta hjälp utifrån. En juristfirma specialiserad på familjerätt kan hjälpa till med en bodelning. 

Vill man ha hjälp med en bouppteckning i sölvesborg finns det flera bra jurist- och advokatbyråer man kan vända sig till. På deras respektive hemsidor kan man läsa om deras olika tjänster och specialister. Det kan var bra att skicka en förfrågan till några stycken olika och först be om en offert. En familjerättsjurist tar betalt per arbetad timme men bör kunna göra en ungefärlig uppskattning om pris.