Bergsprängning

Experter med kunskap om bergsprängning i Stockholm

Experter med kunskap om bergsprängning i Stockholm

editorial

Man kan enkelt se att det har sprängts bort mycket sten i Stockholm. För att kunna bygga vägar, järnvägar, tunnlar och schakt har man varit tvungen att få bort berg på ett eller annat sätt. Behöver du anlita en bergsprängare, finns det expertföretag att kontakta som har stor rutin och kunskap om detta.

Bergsprängning i Stockholm utförs av särskilt certifierade företag, eftersom det är risker förknippade med sprängmedel. Det är inte bara själva sprängningen som ska göras rätt, för man måste också ta hänsyn till bebyggelse runt omkring, så att man inte ställer till skada. 

Stor försiktighet krävs vid sprängning

Som privatperson får du absolut inte utföra sådana jobb. Sprängningen behöver i och för sig inte innebära att det smäller, för det finns fler metoder att spränga berg på, men allt som handlar om bergsprängning, bergförstärkning och liknande måste utföras av certifierade proffs.

Man kan spränga med dynamit, och man tänker sig ofta att det då smäller ordentligt. Men man kan också spränga med mindre mängd dynamit och på flera ställen, och då får man en mycket stor effekt i alla fall. Hur man än gör måste metoden utföras försiktigt, och det vet företaget som du anlitar. 

 

image

 

Snigeldynamit som inte hörs

Vill man göra en diskret sprängning, använder man så kallad snigeldynamit. Det kallas också expansivcement, och som namnet antyder är det ett medel som expanderar och som då spräcker berget på ett tyst sätt. Först måste man då borra små hål i berget, och sedan lägger man på snigeldynamiten.

Det är bra att den metoden finns om det finns känsliga byggnader, gångtunnlar eller liknande i närheten. Metodval beror också på hur mycket berg som måste bort. På en privat tomt kan det variera från lite sten till stora klippblock. Rådfråga en erfaren bergsprängare, så blir det gjort med största möjliga hänsyn till miljön.