geoteknisk undersökning

Det finns flera anledningar till att en geoteknisk undersökning kan krävas eller behövas

Det finns flera anledningar till att en geoteknisk undersökning kan krävas eller behövas

En geoteknisk undersökning är bra för den som vill eller måste ta reda på markens egenskaper på en tomt. Många gånger kan det krävas en geoteknisk undersökning för att man ska få bygglovet beviljat, speciellt om det handlar om en tomt som inte tidigare varit bebyggd.

Vid en geoteknisk undersökning samlas viktig information om marken in för att ta reda på vad som krävs inför ett byggprojekt. Genom att ta reda på detta så får projektet goda förutsättningar att bli så stabilt som möjligt. 

Hur kan den geotekniska undersökningen hjälpa vid val av husgrund?

Grunden är såklart otroligt viktig oavsett om man ska bygga ett stort hus eller en liten pool. För att undvika sättningsskador krävs det att grunden är anpassad efter marken som finns under. Är till exempel marken mjuk så krävs det ofta markförstärkning innan man börjar bygga.

Det handlar i regel om pålning som innebär att man slår ner pålar genom den mjuka grunden till fast botten eller bergsgrund. Detta gör att konstruktionen kan vila på en fast yta istället för jord som har en förmåga att röra på sig. 

geoteknisk undersökning

Det går sällan att se markens egenskaper med blotta ögat

På en tomt så räcker det dessvärre inte med att bara titta och trampa runt för att kunna säga hur marken ser ut. Det finns mycket som kan döljas bara en liten bit under ytan. För att undvika överraskningar så kan man göra en geoteknisk undersökning som talar om vilka förutsättningar som finns på tomten.

Ta hjälp från experter för att ge konstruktionen goda förutsättningar 

Geogrund utför noggranna geotekniska undersökningar och har stor erfarenhet inom området. Genom fältarbete och analyser kan Geogrund komma fram till vilken grundläggningslösning som är den bästa för det planerade bygget på den tilltänkta tomten. De kan även tala om ifall det krävs markförstärkning eller om det till exempel kommer krävas sprängning av berg för att konstruktionen ska få plats.