Värmepump

Det är lönsamt att installera värmepump i Stockholm

Det är lönsamt att installera värmepump i Stockholm

Att vara husägare är något som är väldigt bekvämt. Man har sin alldeles egna, fristående bostad där man inte störs av att andra hyresgäster spelar hög musik, springer i trapphuset eller för något annat slags oväsen. Att vara husägare kräver dock ett visst arbete för att hålla hemmet i gott skick och stora delar av lönen går ofta till sådant som är kopplat till just bostaden. En viktig sak man kan se över för att ha möjligheten att minska dessa utgifter är värmesystemet i huset.

Sänk energikostnaderna

I Stockholm är det till exempel inte ovanligt att bostäder värms upp med hjälp av el. Visst gör det jobbet med att värma upp hemmet men det syns också på elräkningen, speciellt efter ett par kalla månader. Genom att installera en värmepump så kan man sänka sina energikostnader drastiskt. Det kostar såklart en del att installera en värmepump (priset varierar beroende på vilken värmepump man väljer) men det kan man snabbt spara in tack vare den sänkta energiförbrukningen.

Vanliga värmepumpar

En värmepump hämtar energi som finns i marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller luften och överför den till fastighetens värmesystem. De vanligaste värmepumparna är bergvärmepumpar, luft/vatten-värmepumpar, luft/luft-värmepumpar och frånluftsvärmepumpar. Det som skiljer dem åt är främst hur de hämtar sin energi och hur de för ut den energi som pumpen skapar. 

Välj rätt värmepump

Att installera en värmepump Stockholm kan öka husets värde markant, vilket gör det till en långsiktig investering. Vilken typ av värmepump som passar bäst till fastigheten beror främst på hur stor del av värme- och varmvattenbehovet man vill ska täckas samt på naturförutsättningarna i fastighetens närhet, något som kan vara svårt att lista ut själv. Därför kan det vara bra att ta hjälp från experter både då det handlar om att välja värmepump och när den ska installeras.

Värmebolaget AB erbjuder helhetslösningar som sänker kundernas energikostnader.