byggföretag

Byggföretag specialiserat på badrumsrenovering

Byggföretag specialiserat på badrumsrenovering

Ett fint och fräscht badrum är något som inte bör underskattas i ett hem, förutom det rent visuella så kan det också vara viktigt ur hälsosynpunkt, då ett slitet badrum lätt kan bli fuktskadat vilket i sin tur kan orsaka mögel.

God planering underlättar renovering/nybygge

Vid en renovering eller ett nybygge så är behov och budget de två grundläggande sakerna man bör ta hänsyn till. Det innebär också att planering är A och O, man ska planera för vad det är man behöver och önskar samt lägga upp en budget för inköp och arbete. När man ska renovera sitt badrum (eller bygga nytt) bör man alltid anlita kunniga fackmän till att utföra jobbet. När det handlar om våtrum så kan det nämligen bli extremt kostsamt om det inte görs på rätt sätt. 

En skiss underlättar planeringen

Genom att sätta en budget kan man säkerställa att man inte svävar iväg och köper allt för dyr inredning till badrummet. Det gör också att man verkligen tänker igenom vad man vill ha och behöver, vilket i sin tur är det perfekta upplägget för att man ska få ett badrum som fungerar och ser ut precis som man önskar. Man bör även ta in offerter och tillsammans med företaget/företagen man anlitar planera för hur renoveringen/byggnationen ska gå till. Det underlättar planeringen om man gör en skiss över rummet. Där är det viktigt att ta med alla mått såsom höjd, längd och bredd samt fönster och dörr (det är även bra att ta hänsyn till om de öppnas inåt eller utåt). Handlar det om en renovering så kan det vara enklast att utgå från var avlopp finns placerade för att undvika kostnaden att behöva dra om rör. Det är även en fördel att planera för tillräckligt med förvaring samt god belysning. 

När man ska renovera sitt badrum är det klokt att anlita en firma som kan hjälpa till från start till mål. Kenth Nilsson Byggnads AB har den kunskap och erfarenhet som krävs och är dessutom specialiserade inom badrumsrenovering.